Föreläsning med Tijs Bonekamp

Hej!

Idag har vi heldag i skolan. Nu på förmiddagen har vi föreläsning med en holländsk designer, Tijs Bonekamp, som går igenom hur man ska arbeta med färger på skärm och i tryck.

Bonekamp arbetar på den holländska designbyrån Buro Met och arbetar med nytänkande design och 100%iga CMYKfärger. Vår studierektor Eva Wilson har arbetat med Tijs Bonekamp i Amsterdam och tack vare henne får vi möjligheten att lyssna på Bonekamp.

I samband med denna föreläsning, och boken The Laws of Simplicity kommer vi att göra en typografisk affish som ska utgå från typsnittet Helvetica. Vi måste kunna argumentera för alla våra designbeslut. Resultaten kommer att redovisas på fredag och självklart kommer några av affisherna upp på bloggen!

Bildlära med Stefan F Lindberg

Idag har vi bildlära med fotografen och föreläsaren Stefan F Lindberg. Vi går igenom bildens uppbyggnad, bildanalys, bildinnehåll, genrer inom fotografier och hur de kan användas till olika ändamål. Under eftermiddagen kommer vi att få en uppgift att lösa. En mycket intressant dag med en bra föreläsare!